LR piliečio palaikų pervežimas ir Valstybės parama

Patariame ir padedame, kad atliktas palaikų parvežimas iš užsienio būtų kompensuotas gaunant valstybės paramą 2970,00.

Kokiais atvejais suteikiama valstybės parama ir kompensuojamas palaikų pervežimas 2970,00 Eur?

 1. Kai užsienyje mirusio / žuvusio asmens artimieji KREIPIASI Į savo gyvenamosios vietos SAVIVALDYBĘ, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius, kad buvo atliktas palaikų parvežimas iš užsienio,  gali suteikti finansinę paramą šios paslaugos išlaidoms padengti.
 2. Kai užsienyje miręs / žuvęs asmuo buvo NEAPSIDRAUDĘS, arba pagal draudimo sutartį tai yra NEDRAUDIMINIS ĮVYKIS.
 3. Kai mirusio / žuvusio asmens šeima ar artimieji GIMINAIČIAI TURI MAŽAS PAJAMAS (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (528 eur/ 1 mėn.), sužinoti daugiau:
Daugiau

Kokius dokumentus reikia pateikti, kad būtų suteikta valstybės paramą:

Norint, kad būtų suteikta finansinė valstybės parama ir kompensuotas palaikų parvežimas iš užsienio, mirusiojo / žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymas (rašomas skyriuje);
  2. asmens tapatybės dokumentas;
  3. mirties liudijimas;
  4. dokumentai, įrodantys mirusių / žuvusių piliečių palaikų parvežimo išlaidas, sąskaitą faktūrą (parūpins mūsų įmonė);
  5. besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymos apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti visa savivaldybės skiriama finansinė parama neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2 970 Eur).